MKDNews.com

Поважни Телефонски Броеви

ПОЛИЦИЈА 192
ПРОТИВПОЖАРНА БРИГАДА 193
БРЗА ПОМОШ 194
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 195
АМСМ – помош на патишта 196
АМСМ – информативен центар 9801
АВТО ПОМОШ НА ПАТ (нон – стоп) 9159
ЦАРИНА 197
МАТИЧНА СЛУЖБА – ГУВР 3117 037; 3117 766
САЛА ЗА ВЕНЧАЊЕ 3118 250
ПТТ УСЛУГИ
БУДЕЊЕ 180
ТОЧНО ВРЕМЕ 185
ИНФОРМАЦИИ 988
ТЕЛЕГРАМИ 186
МЕЃУНАРОДНА ЦЕНТРАЛА 182
МЕЃУГРАДСКА ЦЕНТРАЛА  901
ПТТ СЕРВИС 3233 300
ПРИЈАВА НА ПТТ ДЕФЕКТИ 177
ЕМС – БРЗА ПОШТА 15000
ДХЛ –  БРЗА ПОШТА 3121 111
ТНТ – ЕКСПРЕС ПОШТА 2468 922; 2469 007
ФЕДЕКС – БРЗА ПОШТА 3137 233; 3137 044
ВОЕНА ПОЛИЦИЈА 3227 700; 3220 547
РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 975
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
ТОПЛИФИКАЦИЈА – дежурна служба 3076 200
ЕВН МАКЕДОНИЈА
– Дежурна телефонска линија за дефекти 0890 88888
– Дежурна телефонска линија за услуги и информации 0890 12345
КЕЦ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ
– Приемна канцеларија: 3205 000 – 2521
КЕЦ СКОПЈЕ ВАСИЛ ГЛАВИНОВ
– Приемна канцеларија: 3205 000 – 2522
КЕЦ СКОПЈЕ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
– Приемна канцеларија: 3205 000 – 2523
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА – дежурна служба 3073 010
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – дежурен диспечер 3224 961; 3224 963
ОЏАЦИ – ОЏАЧАРСКИ УСЛУГИ 2440 293
ПЛАМЕН 2650 230
СООБРАЌАЈ
МЕЃУГРАДСКА АВТОБУСКА СТАНИЦА 2466 313; 2466 011
МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ 2402 388
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 3234 255; 3164 255
АЕРОДРОМ СКОПЈЕ 3148 333; 3148 336
АЕРОДРОМ ОХРИД 046 252 842
МАТ 3292 300; 3292 333
МАТА РЕЗЕРВАЦИИ 3239 175
АДРИА ЕРВЕЈС 3117 009
КРОАЦИЈА ЕРЛАЈНС 3115 858
ЈАТ 3229 078
АУСТИЈАН ЕРЛАЈНС 3216 120
ЛУФТАХАНЗА 3216 120
МАЛЕВ 3111 214
ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ
КЛИНИЧКА БОЛНИЦА 3147 147
ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 3235 000
ВОЕНА БОЛНИЦА 3283 000
ДЕТСКА БОЛНИЦА – КОЗЛЕ 3085 761
НЕУРОМЕДИКА 3130 000
ОРТОПЕДСКА КЛИНИКА „МАЈЧИН ДОМ“ 3147 004; 2462 636
СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 3299 000
ГИНЕКОЛОШКА – АКУШЕРСКА КЛИНИКА 3147 147
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО – ЧАИР 2611 033
ПЗО СИСТИНА МЕДИКАЛ 3099 500
ВЕТЕРИНАРНИ БОЛНИЦИ
ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА 3120 129; 3115 756
НЕУРОМЕДИКА – ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА 3231 000
„ПЕТ-ВЕТ“ – АМБУЛАНТА ЗА МАЛИ ЖИВОТНИ 3178 656
ДОМАШНА ПОСЕТА И ПАТРОНАЖА
ЦЕНТАР 3134 661
КИСЕЛА ВОДА 2469 590
ГАЗИ БАБА 2622 331
ЧАИР 2622 331
НЕУРОМЕДИКА – дежурен лекар 070 563 594
ДЕЖУРНИ ПОЛИКЛИНИКИ
БУКУРЕШТ 3064 088
ИДАДИЈА 3113 033
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2031 022
ЈАНЕ САНДАНСКИ 2463 277
ДРАЧЕВО 2795 112
ЧАИР 2611 506
ШУТО ОРИЗАРИ 2651 696
ЧЕНТО 2522 351
БИТ ПАЗАР 3134 534
НЕУРОМЕДИКА 3133 313
ДЕЖУРНИ АПТЕКИ
ЗЕГИН (МНТ-подрум) 3117 614
ЗЕГИН (БУЊАКОВЕЦ) 3298 504
РЕПЛЕК – аптека бр.4 (до Стопанска комора) 3130 170
СОВЕТУВАЛИШТА И ПРИФАТИЛИШТА
СОС – ЗА ПОМОШ ОД ДРОГА 0800 11 444
СОС – ИНФОРМИРАЊЕ, ПРЕВЕНЦИЈА И СОВЕТУВАЊЕ ЗА ХИВ/СИДА 3128 067
„ДОВЕРБА“ – Советувалиште за дрога 3067 713
СОС – КРИЗНИ СОСТОЈБИ НА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 12 222;
3136 400
СОС – ЗА ЖЕНИ И ДЕЦА ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО 9700
„ШЕЛТЕР – ЦЕНТАР“ – прифатилиште за деца 070 505 931
– жртви на насилство 070 520 6393175 516;
„НАДЕЖ“ – Кризен центар за жртви од насилство 3173 424
СОС – ИНФОРМАЦИИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 0800 11 111; 3173 424
„СРНА“ – Друштво за заштита на животните 3297 234
СТАЦИОНАР – МИРКОВЦИ 2666 392