MKDNews.com

Полицаецoт фатен како се самозадоволува во полициско возило се брани: Бркав бубачка!

јули 26
21:07 2013

Полицаецот фатен вчера и приведен од свои колеги во полициска станица – негово „работно место“ – поради самозадоволување, се брани дека не било така, туку дека бркал бубачка, пренесува весникот „Вест“.

Настанот се случил во центарот на Штип. Полицајците биле вчудовидени кога забележале што прави нивниот колега, кој инаку не бил од нивниот град и го привеле

Со по­лу­от­во­рен про­зо­рец и со спуш­те­ни пан­та­ло­ни, по­ли­ца­е­цот, сед­нат на во­зач­ко­то се­диш­те, се опуш­тил и се до­пи­рал по по­ло­ви­от ор­ган испуштај­ќи зву­ци на за­до­вол­ство. Ко­леш­ка вра­бо­те­на во МВР го за­бе­ле­жа­ла во­зи­ло­то пар­ки­ра­но на тро­то­а­рот и по­ле­ка се доб­ли­жи­ла.

Ко­га го виде­ла ка­ко гол се до­пи­ра во ав­то­мо­би­лот, таа со тр­ча­ње се упа­ти­ла кај ко­ле­ги­те од По­ли­цис­ка­та ста­ни­ца во Штип и им рас­ка­жа­ла за случката, пренесува весникот

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment